Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Osice
Název změna č. 1 ÚPO Osice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Osice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=11305
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Území
Osice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Osice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum schválení
Poznámka bez připomínek