Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Libníkovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Libníkovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 23. 2. 2015
Účinnost OOP 5. 3. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=56409853
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Libníkovice
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Libníkovice, 3/2019, Sl, nevyplývá změna, 29.4.2019
Architekti
Kramář Pavel
Území
Libníkovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Libníkovice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 16. 7. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 14.2.2011
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 22334/UP/2013/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 18. 12. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 11. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 20197/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 19. 11. 2014
Poznámka 1.VP:14.5.2014, 5845/UP/2014/Sl - 12.5.2014
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 10981/UP/2014/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 10. 7. 2014
Poznámka