Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Boháňka
Typ dokumentu Územní plán
Obec Boháňka
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 11. 2. 2014
Účinnost OOP 26. 2. 2014
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=33884829&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Boháňka
Poznámka k archivaci předán i PS po změně č. 1 - archivován dne 22.4.2015
Architekti
Kodýtek Jiří
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Boháňka

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 4. 5. 2012
Poznámka schválení pořízení: 31.3.2011
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska 8457/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 4. 6. 2013
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 8. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18586/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 16. 10. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 20385/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum potvrzení 18. 11. 2013
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 3. 2. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka