Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice
Název změna č. 7 ÚPSÚ Smiřice - Holohlavy - Černožice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Holohlavy
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel ONV Hradec Králové
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=04129
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Holohlavy
Poznámka ukončena platnost pro Holohlavy, vydáním ÚP Holohlavy dne 05.09.2011
Architekti
Králík Emil
Území
Holohlavy (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Holohlavy

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení
Poznámka