Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPSÚ Čestice
Název změna č. 1 ÚPSÚ Čestice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Čestice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 22. 10. 1998
Účinnost OOP 12. 11. 1998
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Pasportz.asp?RC_UPD=62012514&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Čestice
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Čestice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Čestice

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska 21. 10. 1998
Datum veřejného projednávání
Poznámka