Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Vamberk a Lupenice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Vamberk
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ RK
Datum vydání OOP 21. 12. 1992
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=17678
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Vamberk
Poznámka
Architekti
Králík Emil
Území
Vamberk (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Vamberk

Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka