Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Židovice změna č. 1 ÚPO Židovice ne ne ne ne ano
Židovice ÚP Židovice 17. 5. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Žlunice ÚPSÚ Žlunice 1. 9. 1994 ne ano ano ano ano ano
Žlunice změna I. ÚPSÚ Žlunice 2. 11. 2005 ano ano ano ano ano ano
Žlunice ÚP Žlunice 1. 7. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
1 14 28 41 51 52 53 54