Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Žlunice ÚPSÚ Žlunice 1. 9. 1994 ne ano ano ano ano ano
Žlunice změna I. ÚPSÚ Žlunice 2. 11. 2005 ano ano ano ano ano ano
Žlunice ÚP Žlunice 1. 7. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
1 13 26 38 47 48 49 50