Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Častolovice ÚP Častolovice 22. 2. 2013 ano ano ano ano ano ano
Častolovice změna č. 1 ÚP Častolovice ne ne ne ne ano
Častolovice ÚS změna trasy regionálního biokoridoru RK800 31. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Čermná ÚP Čermná ne ne ne ne ano
Čermná ZÚ Čermná 18. 10. 2007 ano ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚPSÚ Čermná n. Orlicí 19. 8. 1994 ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚPO Čermná n.O. 16. 12. 2005 ano ano ano ano ano ano
Čermná nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Čermná nad Orlicí ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚP Čermná nad Orlicí - nedokončen ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚP Čermná nad Orlicí 10. 12. 2020 ano ne ne ne ano
Černčice ÚPO Černčice 4. 4. 2001 ano ano ano ano ano ano
Černčice změna č. 1 ÚPO Černčice 27. 2. 2008 ano ano ano ano ano ano
Černčice ÚP Černčice 20. 5. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Černčice ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Černíkovice ÚPSÚ Černíkovice 27. 2. 1997 ano ano ano ano ano ano
Černíkovice změna č. 1 ÚPSÚ Černíkovice 15. 7. 2003 ano ano ano ano ano ano
Černíkovice ÚP Černíkovice 2. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Černíkovice změna č. 2 ÚP Černíkovice ne ne ne ne ano
Černíkovice ÚS lokalita RD Záhumna Černíkovice II. etapa - územní studie pro zastavitelnou plochu Z9 22. 4. 2016 ne ne ne ne ano
Černíkovice změna č. 1 ÚP Černíkovice 11. 4. 2018 ano ano ano ano ano ano
Černilov ÚPSÚ Černilov 27. 6. 1995 ano ne ne ne ano
Černilov Změna č. 1 ÚPSÚ Černilov 11. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
Černilov Změna č. 2 ÚPSÚ Černilov 14. 6. 2010 ano ano ano ano ano ano
Černilov ÚS lokality 3 (c1) Černilov 29. 6. 2009 ne ne ne ne ano
Černilov ÚP Černilov 11. 12. 2020 ano ne ne ne ano
Černilov ÚS Černilov - plochy přestavby P3a, P3b - část zastavitelné plochy Z62b 26. 8. 2021 ano ne ne ne ano
Černilov ÚS 12 RD Na Malé Straně v Černilově 12. 12. 2012 ne ne ne ne ano
Černilov ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Černilov ÚS Černilov - lokalita P1a, P1b 5. 3. 2021 ano ne ne ne ano
Černilov ÚS Černilov - lokalita Z7 21. 4. 2021 ano ne ne ne ano
Černožice ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 28. 6. 1994 ano ano ano ano ano ano
Černožice Změna č. 1 ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 29. 6. 1998 ano ne ne ne ano
Černožice Změna č. 4a ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 10. 2. 2003 ano ano ano ano ano ano
Černožice ÚP Černožice 23. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Černožice změna č. 1 ÚP Černožice ne ne ne ne ano
Černožice ÚS Černožice, lokalita P2 - "Okružní" 16. 12. 2016 ne ne ne ne ano
Černožice ÚS Černožice, lokalita Z5 - "K Čáslavkám" 16. 12. 2016 ne ne ne ne ano
Černožice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Černý Důl ÚPO Černý Důl 21. 2. 2001 ano ano ano ano ano ano
Černý Důl změna č. 2 ÚPO Černý Důl ne ne ne ne ano
Černý Důl změna č. 4 ÚPO Černý Důl ne ne ne ne ano
Černý Důl změna č. 1 ÚPO Černý Důl 3. 6. 2008 ano ano ano ano ano ano
Černý Důl změna č. 3 ÚPO Černý Důl 26. 10. 2012 ano ano ano ano ano ano
Černý Důl změna č. 5 ÚPO Černý Důl 5. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Černý Důl změna č. 6 ÚPO Černý Důl 5. 5. 2015 ano ano ano ano ano ano
Černý Důl ÚS rekreačního prostoru Čistá - Smrčina 3. 6. 2008 ne ne ne ne ano
Černý Důl ÚS pro lokalitu budoucího golfového hřiště a zázemí, včetně stavby 6 bytových domů v katastrálním území Čistá v Krkonoších, městys Černý důl 23. 2. 2016 ne ne ne ne ano
Černý Důl ÚPSÚ Dolní Dvůr, Černý Důl, Strážné 4. 1. 1984 ne ne ne ne ano
Černý Důl ÚP Černý Důl ne ne ne ne ano
Červená Hora ÚPSÚ Červená Hora 4. 3. 1997 ano ano ano ano ano ano
1 2 3 4 5 6 7 8 14 26 39 51