Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Slavoňov změna č. 4 ÚPSÚ Slavoňov 5. 11. 2008 ano ano ano ano ano ano
Slavoňov změna č. 5 ÚPSÚ Slavoňov 24. 2. 2010 ano ano ano ano ano ano
Slavoňov ÚP Slavoňov 25. 5. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lakalita Z1 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS pro navazující plochy výrobní (zastavitelná plocha Z16) 23. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS pro navazující plochy výrobní (zastavitelná plocha Z16) - aktualizace duben 2022 28. 6. 2022 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita Blažkov 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita střed 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS veřejného prostranství Slavoňov - lokalita západ 20. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Slavoňov ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Sloupno ÚPSÚ Sloupno 21. 3. 1994 ano ano ano ano ano ano
Sloupno ÚP Sloupno 1. 10. 2012 ano ano ano ano ano   ano ano
Sloupno ÚS krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov 30. 9. 2019 ano ne ne ne ano
Smidary ÚPSÚ Smidary 26. 10. 2000 ano ano ano ano ano ano
Smidary změna č. 1 ÚPSÚ Smidary ne ne ne ne ano
Smidary změna č. 2 ÚPSÚ Smidary 28. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Smidary ÚP Smidary ne ne ne ne ano
Smidary ÚS krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov 30. 9. 2019 ano ne ne ne ano
Smiřice ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 17. 3. 1994 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 4 ÚPSÚ Smiřice-Holohlavy-Černožice 16. 2. 2006 ano ano ano ano ano ano
Smiřice ÚPO Rodov 11. 12. 2002 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 1 ÚPO Rodov 2. 12. 2004 ano ano ano ano ano ano
Smiřice ÚP Smiřice 24. 11. 2011 ano ano ano ano ano ano
Smiřice změna č. 3 ÚP Smiřice ne ne ne ne ano
Smiřice ÚS lokalita č. Z18 22. 2. 2012 ne ne ne ne ano
Smiřice ÚS Smiřice - lokalita Z7 21. 8. 2018 ano ne ne ne ano
Smiřice Územní studie Smiřice - lokalita Z8 21. 8. 2019 ano ne ne ne ano
Smiřice změna č. 1 ÚP Smiřice 14. 11. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Smiřice změna č. 2 ÚP Smiřice 17. 12. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Smiřice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Smržov ÚPO Smržov 19. 8. 2004 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 1 ÚPO Smržov 6. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 2 ÚPO Smržov 25. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 3 ÚPO Smržov 16. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Smržov ÚP Smržov 21. 2. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Smržov ÚS lokalita Z13 Smržov 23. 9. 2014 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS - lokalita Z1, Z3 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS lokalita Z8 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Smržov Územní studie - lokalita Z78 19. 8. 2020 ano ne ne ne ano
Smržov ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné ne ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné (2019) ne ne ne ne ano
Sobčice ÚPO Sobčice 21. 8. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobčice ÚP Sobčice 2. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobčice změna č. 1 ÚP Sobčice 10. 6. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobčice ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Soběraz ÚP Soběraz ne ne ne ne ano
Sobotka ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 3. 4. 1999 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 1. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 4. 6. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 2. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 18. 10. 2005 ano ne ne ne ano
1 14 27 37 38 39 40 41 42 43 53