Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Smiřice ÚS Smiřice - lokalita Z7 21. 8. 2018 ano ne ne ne ano
Smiřice Územní studie Smiřice - lokalita Z8 21. 8. 2019 ano ne ne ne ano
Smiřice změna č. 1 ÚP Smiřice 14. 11. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Smiřice změna č. 2 ÚP Smiřice 17. 12. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Smiřice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Smržov ÚPO Smržov 19. 8. 2004 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 1 ÚPO Smržov 6. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 2 ÚPO Smržov 25. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Smržov změna č. 3 ÚPO Smržov 16. 12. 2010 ano ano ano ano ano ano
Smržov ÚP Smržov 21. 2. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Smržov ÚS lokalita Z13 Smržov 23. 9. 2014 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS - lokalita Z1, Z3 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Smržov ÚS lokalita Z8 Smržov 28. 4. 2015 ne ne ne ne ano
Smržov Územní studie - lokalita Z78 19. 8. 2020 ano ne ne ne ano
Smržov ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné ne ne ne ne ano
Sněžné ÚP Sněžné (2019) ne ne ne ne ano
Sobčice ÚPO Sobčice 21. 8. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobčice ÚP Sobčice 2. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobčice změna č. 1 ÚP Sobčice 10. 6. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobčice ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Soběraz ÚP Soběraz ne ne ne ne ano
Sobotka ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 3. 4. 1999 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 1. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 4. 6. 2002 ano ano ano ano ano ano
Sobotka 2. změna ÚPSÚ Sobotka, Staňkova Lhota, Osek 18. 10. 2005 ano ne ne ne ano
Sobotka ÚPSÚ Spyšova 1. 6. 1996 ne ne ne ne ano
Sobotka ÚP Sobotka 30. 6. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Sobotka změna č. 1 ÚP Sobotka ne ne ne ne ano
Sobotka ÚS Čálovice lokalita Z15 9. 5. 2019 ano ne ne ne ano
Sobotka ÚS Sobotka plocha Z6 9. 5. 2019 ano ne ne ne ano
Solnice ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 8. 3. 1993 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 1 ÚPSÚ Solnice 26. 10. 1998 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 2 ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 19. 6. 2000 ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 3 ÚPSÚ Solnice a Kvasiny 24. 9. 2001 ano ano ano ano ano ano
Solnice ÚPSÚ Ještětice 8. 6. 1998 ano ano ano ano ano ano
Solnice ÚP Solnice 14. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Solnice změna č. 2 ÚP Solnice ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro plochu přestavby P2-1, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro zastavitelné plochy Z1-3, Z1-4, Z1-5 a Z1-6, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro zastavitelnou plochu Z1-1 a plochu přestavby P1-2, Solnice 16. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice ÚS pro zastavitelnou plochu Z1-10 a plochu přestavby P1-3, Solnice 17. 1. 2014 ne ne ne ne ano
Solnice změna č. 1 ÚP Solnice 21. 6. 2017 ano ano ano ano ano ano
Sovětice ÚPO Sovětice 15. 12. 2005 ano ne ne ne ano
Sovětice změna č. 1 ÚPO Sovětice 20. 12. 2012 ano ano ano ano ano ano
Sovětice ÚP Sovětice 31. 3. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Sovětice ÚS Sovětice - lokalita Z1S, Z2S 17. 3. 2021 ano ne ne ne ano
Sovětice změna č. 1 ÚP Sovětice 19. 4. 2019 ano ano ano ano ano ano
Sovětice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Stanovice ÚP Stanovice 22. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Stará Paka ÚPO Stará Paka 7. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
1 14 26 36 37 38 39 40 41 42 51