Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Mžany ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Nahořany ÚPO Nahořany 9. 3. 2000 ano ano ano ano ano ano
Nahořany změna č. 2 ÚPO Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany změna č. 4 ÚPO Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany změna č. 1 ÚPO Nahořany 9. 1. 2006 ano ano ano ano ano ano
Nahořany změna č. 3 ÚPO Nahořany 16. 10. 2012 ano ano ano ano ano ano
Nahořany RP Poloostrov Rozkoš,část Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany ÚP Nahořany 31. 10. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Nahořany RP Poloostrova Rozkoš ne ne ne ne ano
Nahořany ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Nahořany ÚS budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš 3. 2. 2023 ne ne ne ne ano
Náchod ÚPSÚ Náchod 7. 9. 1998 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 10 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 11 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 12 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 1 ÚPSÚ Náchod 11. 10. 2004 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 2 ÚPSÚ Náchod 24. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 3 ÚPSÚ Náchod 24. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 6 ÚPSÚ Náchod 27. 4. 2009 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 4 ÚPSÚ Náchod 15. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 7 ÚPSÚ Náchod 11. 4. 2011 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 15 ÚPSÚ Náchod 12. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 14 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 5 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 9 ÚPSÚ Náchod 10. 9. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 13 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2014 ano ano ano ano ano ano
Náchod RP Centrální zóna - Náchod ne ne ne ne ano
Náchod ÚP Náchod 20. 6. 2016 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 4 ÚP Náchod ne ne ne ne ano
Náchod ÚS veřejného prostranství "Nad nemocnicí" (lokalita Z21/n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 Územního plánu Náchod) 23. 1. 2019 ano ne ne ne ano
Náchod ÚS lokality Z9/b Územního plánu Náchod 1. 7. 2020 ano ne ne ne ano
Náchod ÚS Náchod - lokalita Z11/sm územního plánu Náchod 15. 6. 2021 ano ne ne ne ano
Náchod ÚS lokality Z5/sm územního plánu Náchod 1. 10. 2021 ano ne ne ne ano
Náchod ÚS lokality Z23/n Územního plánu Náchod 8. 4. 2022 ano ne ne ne ano
Náchod změna č. 1 ÚP Náchod 24. 6. 2019 ano ano ano ano ano ano
Náchod ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Náchod změna č. 2 ÚP Náchod 10. 12. 2020 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 3 ÚP Náchod 18. 11. 2021 ano ano ano ano ano ano
Neděliště ÚPO Neděliště 15. 9. 2003 ano ano ano ano ano ano
Neděliště ÚP Neděliště 13. 3. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Neděliště změna č. 1 ÚP Neděliště ne ne ne ne ano
Neděliště ÚS zastavitelné plochy Z1 Neděliště 11. 2. 2019 ne ne ne ne ano
Neděliště ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Nechanice ÚPSÚ Nechanice 6. 2. 1997 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 1 ÚPSÚ Nechanice 25. 6. 1998 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 2 ÚPSÚ Nechanice 7. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 3 ÚPSÚ Nechanice 16. 4. 2004 ano ano ano ano ano ano
Nechanice změna č. 4 ÚPSÚ Nechanice 30. 3. 2006 ne ne ne ne ano
Nechanice RP Nechanice 26. 9. 2002 ano ne ne ne ano
Nechanice ÚP Nechanice 15. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
1 14 25 26 27 28 29 30 31 41 54