Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Mlékosrby změna č. 1 ÚPO Mlékosrby 5. 5. 2011 ano ano ano ano ano ano
Mlékosrby ÚP Mlékosrby 4. 11. 2021 ano ne ne ne ano
Mlékosrby ÚS krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov 30. 9. 2019 ano ne ne ne ano
Mokré ÚP Mokré 14. 10. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Mokré změna č. 1 ÚP Mokré ne ne ne ne ano
Mokrovousy ÚPO Mokrovousy 4. 10. 2005 ano ano ano ano ano ano
Mokrovousy změna č. 1 ÚPO Mokrovousy 28. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Mokrovousy ÚP Mokrovousy ne ne ne ne ano
Mokrovousy ÚS Mokrovousy - lokalita č. 5 29. 6. 2020 ano ne ne ne ano
Mokrovousy ÚS Mokrovousy - lokalita č. 5 - Změna 04/2021 20. 9. 2021 ano ne ne ne ano
Mokrovousy ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Mostek ÚPO Mostek 17. 4. 2002 ano ano ano ano ano ano
Mostek změna č. 1 UPO Mostek 2. 6. 2006 ano ano ano ano ano ano
Mostek ÚP Mostek 21. 12. 2011 ano ano ano ano ano   ano ano
Mostek změna č. 1 ÚP Mostek ne ne ne ne ano
Mostek ÚS 2 Mostek 12. 11. 2021 ne ne ne ne ano
Mostek ÚS ÚS2 Mostek 22. 4. 2013 ano ne ne ne ano
Myštěves ÚP Myštěves 23. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Myštěves ÚS krajiny správního obvodu ORP Nový Bydžov 30. 9. 2019 ano ne ne ne ano
Mžany ÚP Mžany 31. 1. 2011 ano ano ano ano ano ano
Mžany změna č. 1 ÚP Mžany 23. 11. 2017 ano ano ano ano ano ano
Mžany ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Nahořany ÚPO Nahořany 9. 3. 2000 ano ano ano ano ano ano
Nahořany změna č. 2 ÚPO Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany změna č. 4 ÚPO Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany změna č. 1 ÚPO Nahořany 9. 1. 2006 ano ano ano ano ano ano
Nahořany změna č. 3 ÚPO Nahořany 16. 10. 2012 ano ano ano ano ano ano
Nahořany RP Poloostrov Rozkoš,část Nahořany ne ne ne ne ano
Nahořany ÚP Nahořany 31. 10. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Nahořany RP Poloostrova Rozkoš ne ne ne ne ano
Nahořany ÚS krajiny SO ORP Nové Město nad Metují 22. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Náchod ÚPSÚ Náchod 7. 9. 1998 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 10 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 11 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 12 ÚPSÚ Náchod ne ne ne ne ano
Náchod změna č. 1 ÚPSÚ Náchod 11. 10. 2004 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 2 ÚPSÚ Náchod 24. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 3 ÚPSÚ Náchod 24. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 6 ÚPSÚ Náchod 27. 4. 2009 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 4 ÚPSÚ Náchod 15. 6. 2009 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 7 ÚPSÚ Náchod 11. 4. 2011 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 15 ÚPSÚ Náchod 12. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 14 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 5 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 9 ÚPSÚ Náchod 10. 9. 2012 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 13 ÚPSÚ Náchod 25. 6. 2014 ano ano ano ano ano ano
Náchod RP Centrální zóna - Náchod ne ne ne ne ano
Náchod ÚP Náchod 20. 6. 2016 ano ano ano ano ano ano
Náchod změna č. 4 ÚP Náchod ne ne ne ne ano
Náchod ÚS veřejného prostranství "Nad nemocnicí" (lokalita Z21/n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 Územního plánu Náchod) 23. 1. 2019 ano ne ne ne ano
1 14 24 25 26 27 28 29 30 40 53