Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Běleč nad Orlicí Změna č. 2 ÚPSÚ Běleč nad Orlicí 7. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 16 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 9. 11. 2009 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚP Běleč nad Orlicí 29. 12. 2016 ano ano ano ano ano   ano ano
Běleč nad Orlicí změna č. 1 ÚP Běleč nad Orlicí ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zastavitelné plochy Z1f a Z1g a Z9 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS zuastavitelné plochy Z2a a Z10 Běleč nad Orlicí 5. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS Běleč n. O. - lokalita 15 - změna č. 1 15. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Běleč nad Orlicí ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Benátky ÚP Benátky 1. 10. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Benátky ÚS Benátky - lokalita Z3 14. 7. 2015 ne ne ne ne ano
Benátky ÚS Benátky - lokalita Z5, Z6 14. 7. 2015 ne ne ne ne ano
Benátky ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Bernartice ÚP Bernartice 22. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Bernartice změna č. 1 ÚP Bernartice ne ne ne ne ano
Bezděkov nad Metují ÚPO Bezděkov nad Metují 29. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují změna č. 1 ÚPO Bezděkov nad Metují 2. 7. 2010 ano ano ano ano ano ano
Bezděkov nad Metují ÚP Bezděkov nad Metují 8. 2. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Bezděkov nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Bílá Třemešná ÚP Bílá Třemešná 26. 8. 2010 ano ano ano ano ano ano
Bílá Třemešná změna č. 1 ÚP Bílá Třemešná 9. 10. 2020 ano ano ano ano ano ano
Bílé Poličany ÚP Bílé Poličany 8. 2. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Bílsko u Hořic ÚPO Bílsko 28. 12. 2005 ano ano ano ano ano ano
Bílsko u Hořic ÚP Bílsko u Hořic 19. 11. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Bílsko u Hořic ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Bílsko u Hořic ÚS lokality Z2 - Bílsko u Hořic 30. 3. 2020 ano ne ne ne ano
Bílý Újezd ÚP Bílý Újezd 4. 2. 2008 ano ano ano ano ano ano
Bílý Újezd změna č. 2 ÚP Bílý Újezd ne ne ne ne ano
Bílý Újezd změna č. 1 ÚP Bílý Újezd 30. 8. 2017 ano ano ano ano ano ano
Bílý Újezd ÚS pro zastavitelné plochy Br1 a Br14, Bílý Újezd 24. 3. 2020 ano ne ne ne ano
Blešno ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 17. 12. 1992 ano ano ano ano ano ano
Blešno změna č. 1 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 22. 11. 1993 ne ne ne ne ano
Blešno změna č. 2 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem 30. 3. 1998 ano ano ano ano ano ano
Blešno změna č. 6 ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem, část Blešno 4. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Blešno změna č. VIII. ÚPSÚ Třebechovice pod Orebem - obec Blešno 13. 3. 2006 ne ne ne ne ano
Blešno ÚP Blešno 13. 2. 2012 ano ano ano ano ano   ano ano
Blešno změna č. 1 ÚP Blešno 4. 11. 2013 ano ano ano ano ano ano
Blešno ÚS Blešno - lokalita Zb2 7. 8. 2017 ne ne ne ne ano
Blešno změna č. 2 ÚP Blešno 7. 7. 2015 ano ano ano ano ano ano
Blešno ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Boháňka ÚP Boháňka 24. 2. 2011 ano ano ano ano ano ano
Boháňka změna č. 1 ÚP Boháňka 11. 2. 2014 ano ano ano ano ano ano
Boháňka ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Boharyně ÚPO Boharyně 14. 11. 2005 ano ano ano ano ano ano
Boharyně změna č. 1 ÚPO Boharyně 12. 9. 2007 ano ano ano ano ano ano
Boharyně změna č. 2 ÚPO Boharyně 24. 11. 2010 ano ano ano ano ano ano
Boharyně ÚP Boharyně 10. 3. 2017 ano ano ano ano ano ano
Boharyně ÚS Boharyně - lokalita Z12 21. 1. 2020 ne ne ne ne ano
Boharyně ÚS Boharyně - Trnava (X5), přestavbová plocha P5 8. 7. 2021 ano ne ne ne ano
Boharyně ÚS Boharyně - lokalita Z15 (X3) 23. 8. 2021 ano ne ne ne ano
1 2 3 4 5 14 28 41 54