Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Choustníkovo Hradiště změna č. 1 ÚP Choustníkovo Hradiště ne ne ne ne ano
Choustníkovo Hradiště ZÚ Choustníkovo Hradiště 2. 4. 2008 ano ano ano ano ano ano
Choustníkovo Hradiště ÚS zastavitelné plochy Z 09 Choustníkovo Hradiště 21. 10. 2013 ano ano ano ano ano ano
Choustníkovo Hradiště ÚS komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení průmyslové zóny Zboží a průmyslové zóny Borek v souvislousti s napojením města Dvůr Králové nad Labem na dálnici D11 včetně prověření stavebně technického řešení 27. 6. 2019 ne ne ne ne ano
Chudeřice ÚPO Chudeřice 17. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Chudeřice změna č. 1 ÚPO Chudeřice 28. 11. 2003 ano ano ano ano ano ano
Chudeřice ÚP Chudeřice ne ne ne ne ano
Chudeřice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Chvaleč ÚPO Chvaleč 11. 5. 2006 ano ano ano ano ano ano
Chvaleč změna č. 2 ÚPO Chvaleč ne ne ne ne ano
Chvaleč změna č. 1 ÚPO Chvaleč 9. 3. 2010 ano ano ano ano ano ano
Chvalkovice ÚPO Chvalkovice 21. 10. 1999 ano ne ne ne ano
Chvalkovice změna č. 1 ÚPO Chvalkovice 17. 10. 2002 ano ne ne ne ano
Chvalkovice změna č. 2 ÚPO Chvalkovice 14. 9. 2005 ano ne ne ne ano
Chvalkovice změna č. 3 ÚPO Chvalkovice 26. 6. 2008 ano ano ano ano ano ano
Chvalkovice změna č. 4 ÚPO Chvalkovice 13. 9. 2013 ano ano ano ano ano ano
Chvalkovice ÚP Chvalkovice 24. 5. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
Chyjice ÚPO Chyjice 8. 1. 2003 ano ano ano ano ano ano
Chyjice ÚP Chyjice 18. 12. 2020 ne ne ne ne ano
Jahodov ÚPO Jahodov 5. 9. 2006 ano ano ano ano ano ano
Jahodov změna č. 1 ÚPO Jahodov 11. 11. 2008 ano ano ano ano ano ano
Jahodov ÚP Jahodov 11. 9. 2013 ano ano ano ano ano   ano ano
Jahodov ÚS Jahodov - lokalita Z1 8. 12. 2014 ano ne ne ne ano
Jahodov ÚS Jahodov - lokalita Z1 (Aktualizace 2021) 30. 6. 2021 ano ne ne ne ano
Janov ÚPO Janov 27. 2. 2002 ne ne ne ne ano
Janov změna č. 1 ÚPO Janov 17. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Janov ÚP Janov ne ne ne ne ano
Janské Lázně SÚP Jánské Lázně ne ne ne ne ano
Janské Lázně změna č. 2 SÚP Jánské Lázně ne ne ne ne ano
Janské Lázně změna č. 1 SÚP Jánské Lázně 22. 9. 2004 ne ne ne ne ano
Janské Lázně ÚP Janské Lázně 5. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Janské Lázně změna č. 2 ÚP Janské Lázně ne ne ne ne ano
Janské Lázně změna č. 1 ÚP Janské Lázně 1. 10. 2020 ano ano ne ne ano
Janské Lázně RP Janské Lázně - Protěž ne ne ne ne ano
Janské Lázně Územní studie ÚS3 26. 11. 2014 ne ne ne ne ano
Jaroměř ÚPO Jaroměř 27. 10. 1998 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 1 ÚPO Jaroměř 13. 9. 2001 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 2 ÚPO Jaroměř 8. 4. 2004 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 5 ÚPO Jaroměř 21. 7. 2008 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 3 ÚPO Jaroměř 4. 9. 2008 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 4 ÚPO Jaroměř 4. 3. 2010 ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 6 ÚPO Jaroměř 24. 6. 2010 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 7 ÚPO Jaroměř 26. 1. 2012 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 8 ÚPO Jaroměř 26. 1. 2012 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř ÚP Jaroměř 29. 6. 2017 ano ano ano ano ano ano
Jaroměř změna č. 2 ÚP Jaroměř ne ne ne ne ano
Jaroměř změna č. 3 ÚP Jaroměř ne ne ne ne ano
Jaroměř změna č. 1 ÚP Jaroměř 16. 7. 2020 ano ano ano ano ano ano
Jasenná ÚPO Jasenná 12. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Jasenná změna č. 3 ÚPO Jasenná ne ne ne ne ano
1 13 14 15 16 17 18 19 26 39 51