Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Horní Radechová změna č. 1 ÚP Horní Radechová 13. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Horní Radechová změna č. 2 ÚP Horní Radechová 30. 6. 2020 ano ne ne ne ano
Horní Radechová ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Hořenice ÚP Hořenice 28. 5. 2008 ano ano ano ano ano ano
Hořenice změna č. 2 ÚP Hořenice ne ne ne ne ano
Hořenice změna č. 3 ÚP Hořenice ne ne ne ne ano
Hořenice změna č. 1 ÚP Hořenice 8. 10. 2015 ano ano ano ano ano ano
Hořenice ÚS Hořenice 1. 1. 2007 ne ne ne ne ano
Hořice ÚPSÚ Hořice-Březovice, Doubrava, Chlum, Chvalina a Libonice 20. 7. 1998 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 11 ÚPSÚ Hořice ne ne ne ne ano
Hořice změna č. 12 ÚPSÚ Hořice ne ne ne ne ano
Hořice změna č. 8 ÚPSÚ Hořice ne ne ne ne ano
Hořice 1. změna ÚPSÚ Hořice 21. 7. 2000 ne ne ne ne ano
Hořice 2. změna ÚPSÚ Hořice 29. 4. 2002 ne ne ne ne ano
Hořice změna č. 3 ÚPSÚ Hořice 27. 2. 2006 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 5 ÚPSÚ Hořice 21. 1. 2008 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 4 ÚPSÚ Hořice 19. 5. 2008 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 6 ÚPSÚ Hořice 26. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 7 ÚPSÚ Hořice 26. 4. 2010 ano ano ano ano ano ano
Hořice změna č. 10 ÚPSÚ Hořice 4. 10. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hořice ÚP Hořice 9. 6. 2021 ne ano ne ne ano
Hořice ÚS Hořice - Studie uspořádání dopravní infrastruktury v subregionu města Hořice v návaznosti na přípravu trasy dálnice D35 20. 2. 2017 ne ne ne ne ano
Hořice ÚS veřejných prostranství Hořice 21. 6. 2018 ano ne ne ne ano
Hořice ÚS krajiny správního obvodu ORP Hořice 16. 11. 2018 ano ne ne ne ano
Hořice ÚS prodloužení ulice Zborovská - Hořice 17. 2. 2021 ano ne ne ne ano
Hořičky ÚPO Hořičky 13. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Hořičky změna č. 1 ÚPO Hořičky 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 2 ÚPO Hořičky 7. 5. 2009 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚP Hořičky 7. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 1 ÚP Hořičky 27. 6. 2019 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Hořiněves ÚPO Hořiněves 26. 2. 2003 ano ano ano ano ano ano
Hořiněves změna č. 1 ÚPO Hořiněves 29. 8. 2005 ano ano ano ano ano ano
Hořiněves ÚP Hořiněves ne ne ne ne ano
Hořiněves ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Hostinné ÚPM Hostinné 22. 6. 2000 ano ano ano ano ano ano
Hostinné změna č. 1 ÚPM Hostinné 12. 11. 2012 ano ano ano ano ano ano
Hostinné ÚP Hostinné 20. 12. 2016 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové ÚPM Hradec Králové 21. 1. 2000 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 11 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-2 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 168 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 175 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 195-1 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 199 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 234 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 248 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 305 ne ne ne ne ano
1 8 9 10 11 12 13 14 26 39 51