Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Vrbice ÚPSÚ Vrbice, Stříbrnice 12. 12. 1997 ano ano ano ano ano ano
Vrbice ÚPO Vrbice 3. 9. 2003 ano ano ano ano ano ano
Vrbice změna č. 2 ÚPO Vrbice ne ne ne ne ano
Vrbice změna č. 1 ÚPO Vrbice 2. 9. 2009 ano ano ano ano ano ano
Vrbice ÚP Vrbice 12. 12. 2016 ano ano ano ano ano ano
Vrbice ÚP Vrbice 13. 3. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Vrbice změna č. 1 ÚP Vrbice 4. 10. 2018 ano ano ano ano ano   ano ano
1