Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Týniště nad Orlicí ÚPSÚ Týniště nad Orlicí 16. 3. 1992 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚPO Týniště nad Orlicí 29. 3. 2004 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Týniště nad Orlicí ne ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 1 ÚPO Týniště nad Orlicí 16. 6. 2008 ano ano ano ano ano ano
Týniště nad Orlicí ÚP Týniště nad Orlicí 19. 9. 2017 ano ano ano ano ano   ano ano
Týniště nad Orlicí změna č. 2 ÚP Týniště nad Orlicí ne ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS zastavitelná plocha Z16 v Týništi nad Orlicí 30. 10. 2018 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Lokality Z71 a Z72 ve Štěpánovsku 19. 12. 2018 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Petrovičky - lokalita Z64/SV 3. 12. 2019 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí ÚS Křivice - lokalita Z79/SV 29. 6. 2020 ano ne ne ne ano
Týniště nad Orlicí změna č. 1 ÚP Týniště nad Orlicí 28. 6. 2022 ano ne ne ne ano
1