Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Svídnice ÚPO Svídnice 13. 2. 2002 ano ano ano ano ano ano
Svídnice změna č. 1 ÚPO Svídnice 4. 4. 2008 ano ano ano ano ano ano
Svídnice ÚP Svídnice 16. 12. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Svídnice změna č. 1 ÚP Svídnice 11. 3. 2021 ano ne ne ne ano
1