Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Lípa nad Orlicí ÚPO Lípa nad Orlicí 18. 9. 2002 ano ano ano ano ano ano
Lípa nad Orlicí změna č. 3 ÚPO Lípa nad Orlicí ne ne ne ne ano
Lípa nad Orlicí změna č. 1 ÚPO Lípa nad Orlicí 6. 8. 2008 ano ano ano ano ano ano
Lípa nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Lípa nad Orlicí 23. 9. 2009 ano ano ano ano ano ano
Lípa nad Orlicí ÚP Lípa nad Orlicí 26. 6. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
1