Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Doudleby nad Orlicí ÚPSÚ Doudleby n. Orlicí 28. 9. 1993 ne ne ne ne ano
Doudleby nad Orlicí změna č. 2 ÚPSÚ Doudleby nad Orlicí ne ne ne ne ano
Doudleby nad Orlicí změna č. 1 ÚPSÚ Doudleby nad Orlicí 22. 2. 2001 ano ano ano ano ano ano
Doudleby nad Orlicí ÚP Doudleby nad Orlicí 6. 11. 2008 ano ano ano ano ano ano
Doudleby nad Orlicí změna č. 1 ÚP Doudleby nad Orlicí 4. 11. 2016 ano ano ano ano ano ano
1