Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Borohrádek ÚPSÚ Borohrádek 12. 10. 1995 ne ne ne ne ano
Borohrádek ÚPO Borohrádek 16. 2. 2006 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek ÚP Borohrádek 23. 3. 2012 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek změna č. 2 ÚP Borohrádek ne ne ne ne ano
Borohrádek změna č. 1 ÚP Borohrádek 18. 6. 2013 ano ano ano ano ano ano
Borohrádek RP Borohrádek sever - Pod Pilou ne ne ne ne ano
1