Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Častolovice ÚPSÚ Častolovice 4. 8. 1994 ano ano ano ano ano ano
Častolovice změna č. 1 ÚPSÚ Častolovice 20. 1. 2000 ne ne ne ne ano
Častolovice ÚS - Výstavba rodinných domů za Soklovnou - Častolovice III. etapa 20. 12. 2018 ne ne ne ne ano
Častolovice ÚP Častolovice 22. 2. 2013 ano ano ano ano ano ano
Častolovice změna č. 1 ÚP Častolovice ne ne ne ne ano
Častolovice ÚS změna trasy regionálního biokoridoru RK800 31. 10. 2018 ano ne ne ne ano
1