Zrušení dokumentace ÚP Špindlerův Mlýn nebo její části

Číslo jednací 30A 74/2013-79
Datum 28. 4. 2015
Typ zrušení zrušeno zčásti
Způsob vymezení seznam parcel
Katastr Špindlerův Mlýn
Nestavební parcely 206
Stavební parcely
Poznámka krajský soud Hradec Králové zrušil funkční využití dle ÚP (ZS1 ostatní sídelní zeleň) a zařazení parcely do nezastavěného území obce