Zrušení dokumentace ÚP Špindlerův Mlýn nebo její části

Číslo jednací 30A 51/2012-60
Datum 7. 9. 2012
Typ zrušení zrušeno zčásti
Způsob vymezení seznam parcel
Katastr Špindlerův Mlýn
Nestavební parcely 60/2
Stavební parcely
Poznámka krajský soud Hradec Králové zrušil funkční využití dle ÚP (ZS 2 - zeleň sídelní specifická)