Zrušení dokumentace ÚP Špindlerův Mlýn nebo její části

Číslo jednací 30A 130/2012-141
Datum 30. 5. 2013
Typ zrušení zrušeno zčásti
Způsob vymezení seznam parcel
Katastr Špindlerův Mlýn
Nestavební parcely 96/2
Stavební parcely
Poznámka krajský soud Hradec Králové zrušil funkční využití dle ÚP (KO - ostatní krajinná zeleň)