Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Božanov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Božanov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Broumov
Datum vydání OOP 20. 8. 2021
Účinnost OOP 4. 9. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=77097719&RC_ZMENY=2
MINIS ano
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č.1 ÚP Božanov
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Tománek Pavel
Území
Božanov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Božanov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2021
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 26.11.2020
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 13562/UP/2021
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 12. 8. 2021
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 5. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 13562/UP/2021
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 21. 7. 2021
Poznámka