Dokumentace | Archiv - změna č. 2 ÚP Police nad Metují

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Police nad Metují

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Police nad Metují změna č. 2 ÚP Police nad Metují ne ne ne ne ano
Police nad Metují ÚPM Police nad Metují 14. 10. 1999 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚP Police nad Metují 19. 4. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚP Police nad Metují 27. 1. 2021 ano ne ne ne ano
Police nad Metují ÚP Police nad Metují 25. 9. 2014 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 3 ÚPM Police nad Metují 22. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 2 ÚPM Police nad Metují 8. 9. 2010 ano ano ano ano ano ano
Police nad Metují změna č. 1 ÚPM Police nad Metují 29. 9. 2005 ano ne ne ne ano
1