Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změn č. 2 ÚP Syrovátka
Typ dokumentu Územní plán
Obec Syrovátka
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 22. 4. 2021
Účinnost OOP 7. 5. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=77463930&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje změna č. 1 ÚP Syrováka
Poznámka
Architekti
Chládek Robert
Území
Syrovátka (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Syrovátka

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 6.5.2020
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKH-24662/UP/2020
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 1. 12. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 9. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka