Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Všestary
Typ dokumentu Územní plán
Obec Všestary
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 5. 10. 2020
Účinnost OOP 20. 10. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=47243899&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Všestary
změna č. 1 ÚP Všestary
Poznámka zkrácený postup, archivována změna i ÚZ
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Všestary (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Všestary

Zadání
V evidenci ÚPD od 2020
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 17.10.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-15065/UP/2020/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 12. 7. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 9. 6. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka