Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚPO Hrádek
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hrádek
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 20. 12. 2020
Účinnost OOP 4. 1. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=04732
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Hrádek
změna č. 1 ÚPO Hrádek
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Chládek Robert
Území
Hrádek (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hrádek

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 8.8.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-18595/2019
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK/18595/UP/2020/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum potvrzení 20. 7. 2020
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 27. 2. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka