Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Chotěvice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Chotěvice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=05325
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Žatecký Roman
Území
Chotěvice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chotěvice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 19.9.2019
Návrh
V evidenci od 2020
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK-34021/UP/2019 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum metodického stanoviska 6. 8. 2020
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 13. 7. 2020
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 12727/UP/2021
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 12. 5. 2021
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 6. 9. 2021
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-34021/UP/2019 (Pan)
Referent Lucie Panušová
Datum stanoviska 7. 9. 2021
Poznámka