Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Bolehošť
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bolehošť
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 5. 3. 2021
Účinnost OOP 20. 3. 2021
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=40333193&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Bolehošť
Poznámka zkrácený postup
Architekti
Vaníčková Dagmar
Území
Bolehošť (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bolehošť

Zadání
V evidenci ÚPD od 2019
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení
Poznámka schválení pořízení: 2.10.2019
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18775/UP/2020
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 19. 10. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 7. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 18775/UP/2020
Referent Petra Havlová
Datum stanoviska 4. 8. 2020
Poznámka