Dokumentace | Archiv - změna č. 1 ÚP Hořičky (27. 6. 2019)

Archivováno
28. 8. 2019
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Text

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hořičky ÚPO Hořičky 13. 10. 2004 ne ne ne ne ano
Hořičky změna č. 1 ÚPO Hořičky 21. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 2 ÚPO Hořičky 7. 5. 2009 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚP Hořičky 7. 12. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hořičky změna č. 1 ÚP Hořičky 27. 6. 2019 ano ano ano ano ano ano
Hořičky ÚS krajiny ORP Náchod 1. 10. 2019 ano ne ne ne ano
1