Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Babice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Babice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Nový Bydžov
Datum vydání OOP 8. 9. 2020
Účinnost OOP 23. 9. 2020
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=83961122
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Babice
Změna č. 1 ÚPO Babice
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Babice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Babice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 31. 1. 2017
Poznámka schválení pořízení: 10.5.2016
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 12. 6. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-7872/UP/2020
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 12. 3. 2020
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 22. 6. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 15655/UP/2020/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 26. 6. 2020
Poznámka