Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 3 RP historického jádra města Jičína
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Jičín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 15. 12. 2020
Účinnost OOP 30. 12. 2020
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15623111&RC_ZMENY=3
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje RP historického jádra města Jičína
změna č. 1 RP historického jádra města Jičína
změna č. 2 RP historického jádra města Jičína
Poznámka
Architekti
Ciznerová Vanda (Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o.)
Území
Jičín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2016
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 22. 6. 2016
Poznámka rozhodnutí o pořízení:16.3.2016
Návrh
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 20. 2. 2018
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 6. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka