Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bohuslavice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bohuslavice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Nové Město nad Metují
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=83510987
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bohuslavice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bohuslavice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska bez připomínek
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 19. 8. 2015
Poznámka schválení pořízení: 26.1.2015
Návrh
V evidenci od 2019
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 25. 4. 2019
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-13021/UP/2015
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 2. 10. 2019
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 6. 2020
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka 1:VP: 16.3.2020 VP bylo dne 13.3.2020 zrušeno,
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-13021/UP/2015
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 22. 9. 2021
Poznámka