Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Byzhradec
Typ dokumentu Územní plán
Obec Byzhradec
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Rychnov nad Kněžnou
Datum vydání OOP 16. 3. 2017
Účinnost OOP 31. 3. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=82892571
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Byzhradec
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Byzhradec, 3/2020, Sm, nevyplývá změna, schválena: 30.6.2021
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Byzhradec (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Byzhradec

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska bez připomínek
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 17. 9. 2014
Poznámka schválení pořízení: 27.12.2013
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 12. 7. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-27734/UP/2016/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 29. 8. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 28. 11. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-1105/UP/2017/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 10. 1. 2017
Poznámka