Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument RP historického jádra města Jičína
Název změna č. 1 RP historického jádra města Jičína
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Jičín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 29. 6. 2017
Účinnost OOP 15. 7. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=15623111&RC_ZMENY=1
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 RP historického jádra města Jičína
Poznámka
Architekti
Území
Jičín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Jičín

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska 18600/UP/2013/Ji
Datum stanoviska 16. 10. 2013
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 11. 12. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 18.9.2013
Návrh
V evidenci od 2016
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 29. 6. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 13. 3. 2017
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka