Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bolehošť
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bolehošť
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 19. 5. 2015
Účinnost OOP 3. 6. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=40333193
MINIS ano
SEA ano
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Bolehošť
změna č. 1 ÚPO Bolehošť
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Bolehošť
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP Bolehošť, 4/2019, Hav, nevyplývá změna, schválena:19.6.2019
Architekti
Vaníčková Dagmar
Území
Bolehošť (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bolehošť

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení
Poznámka bez připomínek
schválení pořízení: 20.12.2012
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka vydáno stanovisko SEA
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 8. 7. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20342/UP/2014/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 24. 11. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 25. 2. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 5616/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 16. 2. 2015
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 9063/UP/2015/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 25. 3. 2015
Poznámka