Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Špindlerův Mlýn
Název změna č. 1 ÚP Špindlerův Mlýn
Typ dokumentu Územní plán
Obec Špindlerův Mlýn
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel létající pořizovatel - Ing.arch. Iva Lánská
Datum vydání OOP 12. 4. 2016
Účinnost OOP 27. 4. 2016
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=90513246&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ano
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Špindlerův Mlýn
Poznámka
Architekti
Hysek Oldřich
Území
Špindlerův Mlýn (obec)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
30A 161/2016 zrušeno zčásti 13. 3. 2018 seznam parcel
2As 111/2018-41 1. 11. 2018 zamítnutí kasační stížnosti k p.p.č. 60/2 kú Špindlerův Mlýn -

Seznam dokumentací vztažených k obci Špindlerův Mlýn

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska 10133/UP/2013/Sm
Datum stanoviska 3. 6. 2013
Referent Radana Smolová
Datum schválení 11. 11. 2013
Poznámka schválení pořízení: 19.11.2012, 25.3.2013
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska bez připomínek
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 9. 2014
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 17725/UP/2015/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 9. 7. 2015
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 30. 11. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 31056/UP/2015/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 3. 12. 2015
Poznámka 1.VP:14. 8. 2015, 79177/UP/2015/Va 17.8.2015
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-8689/UP/2016/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 9. 3. 2016
Poznámka