Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Velká Jesenice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Velká Jesenice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Náchod
Datum vydání OOP 29. 4. 2015
Účinnost OOP 14. 5. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=8311100
MINIS ano
SEA ano
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Velká Jesenice
změna č. 1 ÚPO Velká Jesenice
Poznámka
Architekti
Falta Bedřich (Urbaplan spol. s r. o.)
Území
Velká Jesenice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Velká Jesenice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska 14047/UP/2012/Tov
Datum stanoviska 28. 8. 2012
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 18. 9. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 28.6.2011
Návrh
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Václava Prokopová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 22. 10. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 23147/UP/2014/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 24. 1. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 21260/UP/2014/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum potvrzení 17. 12. 2014
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 27. 3. 2015
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 7809/UP/2015/Pro
Referent Václava Prokopová
Datum stanoviska 30. 3. 2015
Poznámka