Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Batňovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Batňovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 17. 8. 2016
Účinnost OOP 9. 9. 2016
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=38759577
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Batňovice
ÚPO Batňovice
změna č. 1 ÚPO Batňovice
Poznámka 1. zpráva o uplatňování, KUKHK-11917/UP/2022/Ju, 20.4.2022, vyplývá změna č. 1
Architekti
Smilnický Vladimír (Tenet, spol. s r. o.)
Území
Batňovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Batňovice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2013
Číslo jednací stanoviska 19638/UP/2013/Ji
Datum stanoviska 1. 11. 2013
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 11. 12. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 4.7.2011
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska 19559/UP/2015/Ji
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska 21. 7. 2015
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 9. 6. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-7747/UP/2016 - neg.
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 24. 2. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) KUKHK-16943/UP/2016/Jir
Referent Radka Jirásková
Datum potvrzení 13. 5. 2016
Poznámka 1. neg. §50odst.7:26865/UP/2015/Ji - neg., 13.10.2016
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 18. 7. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-23831/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 18. 7. 2016
Poznámka