Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Borovnice (ORP Kostelec nad Orlicí)
Typ dokumentu Územní plán
Obec Borovnice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Kostelec nad Orlicí
Datum vydání OOP 13. 6. 2014
Účinnost OOP 28. 6. 2014
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=88491456
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Borovnice
změna č. 1 ÚPO Borovnice
Poznámka 1.zpráva o uplatňování ÚP Borovnice, 4/2018, Tov, nevyplývá změna, schválena: 21.6.2018
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Borovnice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Borovnice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 30. 8. 2012
Poznámka schválební pořízení: 26.4.2012
Návrh
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 24. 9. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20920/UP/2013/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 26. 11. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 29. 4. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 5146/UP/2014/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 28. 4. 2014
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 7603/UP/2014/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 28. 5. 2014
Poznámka