Dokumentace | Archiv - ÚS Lokalita Roudničská (19. 6. 2012)

Archivováno
26. 6. 2012
Archivované skeny
Výkresy ano
Texty ano
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Textová část

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 15 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 18 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 36 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 67 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 13 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 16 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 31 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 48 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 51 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 54 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
1 2 3 4 5 6 8 12 15