Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Úhlejov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Úhlejov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Hořice
Datum vydání OOP 5. 3. 2015
Účinnost OOP 20. 3. 2015
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=75733583
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace nahrazuje ÚPO Úhlejov - Chroustov
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Úhlejov, 4/2021, Tov, vyplývá zmněna č. 1 ÚP Úhlejov
Architekti
Šejvlová Jana
Území
Úhlejov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Úhlejov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 21. 8. 2012
Poznámka schválení pořízení: 5.11.2009
Návrh
V evidenci od 2014
Číslo jednací metodického stanoviska 15642/UP/2013/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 27. 8. 2013
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 29. 7. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 24. 11. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) 21060/UP/2014/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 28. 11. 2014
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) 6741/UP/2015/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 23. 2. 2015
Poznámka