Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Sběř
Typ dokumentu Územní plán
Obec Sběř
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 22. 5. 2017
Účinnost OOP 6. 6. 2017
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=32465762
MINIS ano
SEA ne
Dotace ano
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Sběř (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Sběř

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Martin Herzog
Datum schválení 5. 12. 2012
Poznámka schválení pořízení: 16.2.2011
Návrh
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska 16116/UP/2015/Ji
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska 4. 6. 2015
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 23. 4. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-18258/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 23. 5. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 2. 11. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ) KUKHK-36217/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 3. 11. 2016
Poznámka
Návrh - §53 stavebního zákona
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-7010/UP/2017 (stanovisko k připomínkám ke SJ)
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 21. 2. 2017
Poznámka 1. VP:KUKHK-41357/UP/2016, 20.12.2016