Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 306
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 29. 1. 2013
Účinnost OOP 21. 2. 2013
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=10192239&RC_ZMENY=99
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Buchar Jan
Území
Svinary (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové ÚPM Hradec Králové 21. 1. 2000 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 11 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-2 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 168 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 175 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 195-1 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 199 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 234 ne ne ne ne ano
1 2 3 4 5 8 12 15
Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 29. 5. 2012
Poznámka
Pokyny pro zpracování návrhu
Datum schválení 29. 5. 2012
Návrh
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 15304/UP/2012/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 13. 9. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ) 17483/UP/2012/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum potvrzení 25. 10. 2012
Poznámka
Návrh - §52 stavebního zákona
Datum veřejného projednání 19. 12. 2012
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§ 52 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka