Dokumentace | Archiv - ÚPSÚ Dolní Dvůr, Černý Důl, Strážné (4. 1. 1984) - nahrazeno dokumentací ÚPO Černý Důl

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Černý Důl