Dokumentace | Archiv - změna č. 1a ÚPO Hřibiny - Ledská (9. 12. 2009) - nahrazeno dokumentací ÚP Hřibiny - Ledská

Archivováno
1. 2. 2010
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano

Seznam dokumentací vztažených k obci Hřibiny-Ledská

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hřibiny-Ledská změna č. 1B ÚPO Hřibiny - Ledská 15. 6. 2011 ano ano ano ano ano ano
Hřibiny-Ledská změna č. 1a ÚPO Hřibiny - Ledská 9. 12. 2009 ano ano ano ano ano ano
Hřibiny-Ledská ÚPO Hřibiny - Ledská 13. 12. 2001 ano ano ano ano ano ano
Hřibiny-Ledská ÚP Hřibiny - Ledská 11. 3. 2021 ano ano ano ano ano   ano ano
Hřibiny-Ledská změna č. 2 ÚPO Hřibiny - Ledská 13. 12. 2012 ano ano ano ano ano ano
1